โครงสร้างหลักสูตร

(เวลาเรียน วันที่ 10 มิถุนายน ถึง วันที่ 9 กันยายน 2563)
Module 1
The Supreme Vision of the CEOs
 • The Best Performing CEO
 • CEO as Brand Ambassador
 • CEO for Social Change
 • CEO for Sustainable Development
Details
Module 2
CEOs Professional Role Play
 • Become a Pro at Public Speaking
 • Stand Out CEO
 • CEO: On the Power of Voice
 • How to Cope with Media
Details
Module 3
CEOs with Global Challenge
 • Human Capital in the Digital Age
 • CEO’s Role in Organizational Change
 • The Innovative CEO
 • CEO The Ultimate Leader
Details

ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตร Making the CEOs of Thailand รุ่น 3

 1. ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร 300,000 บาท ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทุกหัวข้อวิชา ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Media Training ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ แต่ไม่รวมค่ากิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
 2. MCOT ACADEMY มีความยินดีมอบส่วนลดพิเศษ สำหรับผู้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (Early Bird) คิดค่าสมัครตลอดหลักสูตร 250,000 บาท

หมายเหตุ :
 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
 2. ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ จะแจ้งรายละเอียดการเดินทางให้ทราบอีกครั้ง

การชำระเงินค่าสมัคร

ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผ่านทางธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก เลขที่บัญชี 015-1-03259-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่บัญชี 049-1-14326-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม9 เลขที่บัญชี 215-0-78530-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่บัญชี 253-1-49254-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก(ทรูทาว์เวอร์) เลขที่บัญชี 106-238244-4

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการชำระเงินมาที่ : Makingceos.mcot@gmail.com

Location

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการออกอากาศ
63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310