พบกับ 3 Module หลักที่จะเปลี่ยนชีวิต CEO ให้แกร่งขึ้น

(เวลาเรียน 3 ตุลาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562)
Module 1
CEOs as Ambassador
 • For The Country
 • For The Corporation
 • For the Society
 • Meeting Top CEOs, Chat & Share
Details
Module 2
Top Class & Top Form
 • Thai Style as Substance
 • Dinning Etiquettes
 • Art Appreciation from Jewelry to Christies
 • Talking, Singing, Charming
Details
Module 3
It's a CEO's job
 • Public Presentation
 • Crisis Management
 • Media Training
 • Talking, Singing, Charming
 • You're The ONE
Details

Location

PACIFIC CITY CLUB
อาคารทู แปซิฟิก เพลส ชั้น28 เลขที่142 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
C-ASEAN
อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการออกอากาศ
63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310